Communicatie tijdens een crisis

Communicatie is erg belangrijk in tijden van een crisis. Overheden en bedrijven kunnen te maken krijgen met crisiscommunicatie wanneer een crisis zich voordoet. Het is hierbij belangrijk dat er een duidelijk plan achter de communicatie zit, omdat verkeerde informatie in zulke situaties fataal kunnen zijn. Zo kan een slechte communicatie van de overheid tijdens een crisis leiden tot een ontwrichting van de samenleving, omdat de onderwerpen vaak gevoelig liggen in de samenleving. Dit geldt net zo voor bedrijven, waar de emoties ook hoog op kunnen lopen. Veel medewerkers kunnen in onzekerheid terecht komen en het voortbestaan van een bedrijf kan in gevaar komen.

Management tijdens een crisis

Het is belangrijk dat een bedrijf een duidelijke aanpak heeft hoe het een crisis aanpakt. Alleen met de juiste aanpak en communicatie kan een crisis goed aangepakt worden. Door het toepassen van crisismanagement probeer je een (potentiƫle) crisis beheersbaar te maken. Echter is dit vaak lastig in te schatten, omdat een bedrijf een crisis vaak niet aan ziet komen. In de theorie wordt crisismanagement in verschillende stappen onderverdeeld:

  1. Hanteer een open communicatie en wees eenduidig en empathisch
  2. Zorg dat medewerkers eerder op de hoogte zijn dan de pers
  3. Blijf zoveel en zo regelmatig mogelijk communiceren
  4. Zorg voor nazorg en communiceer de gevolgen

Een crisissituatie is lastig voor bedrijven en vraagt veel flexibiliteit. Ten eerste is deze situatie stressvol voor medewerkers, omdat het grote gevolgen voor hen kan hebben. Het is daarom van belang voor een bedrijf om zich voor te bereiden op elke mogelijke crisis. Hoe beter een bedrijf voorbereid is, hoe beter het weet hoe het moet handelen. Helaas is crisiscommunicatie nog niet bij ieder bedrijf van toepassing. Zeker kleinere bedrijven zien het nut hier niet altijd van in of besteden hun tijd aan andere werkzaamheden.

Crisiscommunicatie

Zoals genoemd is communicatie tijdens een crisis essentieel. Met een crisiscommunicatieplan kan een bedrijf zichzelf voorbereiden op een eventuele crisis. Ook als er op dit moment geen crisis is, kan het bedrijf zichzelf hierop voorbereiden. Hierbij houdt het bedrijf rekening met alle mogelijke crisissituaties en houdt het een zorgvuldige analyse van alles rondom de bedrijfsvoering. Hierbij kunt u denken aan de organisatie zelf, maar ook de stakeholders en de rest van de omgeving. Ook het gebruik van crisissimulaties kan helpen om het bedrijf goed voor te bereiden op een crisis. Niet ieder bedrijf heeft de juiste mensen en kennis om dit voor zijn/haar eigen bedrijf uit te voeren. Daarom kan het een idee zijn om een extern bedrijf in te schakelen. Het voordeel hiervan is dat een extern bedrijf vaak wel over de kennis beschikt om bedrijven voor te bereiden op een crisis. Dit kan uiteindelijk beslissend zijn voor het voortbestaan van een bedrijf. Een voorbeeld van een extern bedrijf die over deze kennis beschikt is public matters.

Plaats een reactie