De juiste toepassing van smeren

Bewegende metalen delen moeten gesmeerd worden

Wanneer metalen delen van een machine over elkaar bewegen, dan is het belangrijk dat deze goed gesmeerd worden. Smering heeft als doel dat de over elkaar bewegende delen elkaar niet raken. Om die reden moet er een smeermiddel gebruikt worden dat zich goed hecht aan de bewegende metalen delen. Het smeermiddel moet er ook voor zorgen dat er weinig weerstand is wanneer de metalen delen over elkaar bewegen. In de praktijk wordt dit een “smeerfilm” genoemd. Het smeermiddel moet ervoor zorgen dat de slijtage en de wrijving minder wordt.

Het gebruik van een vetpomp

Om een goede smering te bereiken, kunt u een vetpomp gebruiken. Een vetpomp kunt u handmatig bedienen, maar er zijn ook automatische. Een vetpomp wordt vooral gebruikt bij voertuigen en zware machines. Door een goed gebruik van een vetpomp voorkomt u dat er minder ongeplande uitval is. In de praktijk zal er vaker een automatische vetpomp worden gebruikt, omdat deze zodanig afgesteld kan worden dat hij op juiste moment de juiste hoeveelheid vet afgeeft.

Verschillende smeringsvormen

In de praktijk gebruiken we de grenssmering, gemende smering en de volledige smering. Een grenssmering wordt vooral gebruikt op die plaatsen waar er veel wordt gestart en gestopt. De metalen delen raken elkaar veelvuldig. Daarom moet deze smering zeer goed zijn. Een gemengde smering wordt gebruikt op die plaatsen waar de metalen delen elkaar nog wel raken, maar minder dan bij de grenssmering. Bij een volledige smering is er een smeerfilm aanwezig, zodat de metalen delen elkaar niet raken.

Ancotech

De firma Ancotech heeft zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van smeersystemen en smeertechnieken. De firma Ancotech helpt kleine en grote bedrijven in het binnen- en buitenland om de delen van machines en dergelijke op de juiste manier te smeren. Door een goede smering wordt er een lager energieverbruik bereikt, maar ook de onderhoudskosten zullen lager uitvallen.

Plaats een reactie